top of page

COMMISIONS AnD PROJECTS

Heaven Knows 2022

Heaven Knows “  99cm high statue in bronze. Dancing in her new place in the garden of Charlotte & Vincent Icke. Looking into the heavens and the cosmos. Searching for new stars and all things to come….

Mural made in Mozambique in March 2018

The Mural Art Piece has been made for Koen Schyvens and his wife, in their garden in Mozambique. He asked Laurenzo Tsenane ( a many sided Mozambiquan artist) and me Hanneke Roelofsen (a many sided Dutch artist) to make this art together.

 

Family foto’s and a serie’s of famous art pieces, like “dejeuner sur L’herbe” by Monet, Michelanelo’s “Madonna’ , "the fall of Icarus” by Breugel and other pieces are the inspiration for the Mural. The figures for the mural are made of sand and cement, put in relief on the wall colored with paint and multi colored mozaïk.

https://koenschyvens.wordpress.com/2018/08/01/schilderwerk/

Vrouw Holle

When she shakes her veils, flowers, butterflies, snow, rain or beams of sunshine fall. She generously scatters all the gifts and talents.

Here we see  Mother Holle, you are allowed in her lap. Her dress is made of mosaic, where all gifts and talents are depicted.  

 

Made by children with multiple disabilities and children and their family’s living next door and clients and volonteers central of “Talent” in the Parc Suyderwijkop 25-09-2011 (Drachten)  

---

Als zij haar sluiers uitschudt vallen er bloemen vlinders sneeuw regen of zonnestralen op de aarde.
Al de gaven en talenten strooit ze met gulle hand.

Hier zien we Vrouw Holle, je mag bij haar op schoot.
Haar kleed bestaat uit mozaïek, waarop alle gaven en talenten afgebeeld staan.

Gemaakt met kinderen met meervoudige handicap.

Update:
Vrouw Holle heeft een prachtige nieuwe locatie gekregen is op 25-09-2011 opnieuw onthult in het park Suyderwijk te Drachten. Het beeld is gerenoveerd in samenwerking met wijkbewoners en cliënten van de vrijwilligers centrale Talent.

Artemis

Artemis is the goddess of the hunt, protector of women in labour and young children. In the mythology Artemis is often portrayed as a big bear, that’s why neonates still often get cuddly bears.

Here we witness Artemis on a pyramid covered with tiles. On the tiled picture we can see self-portraits of children with their most loved cuddly toy.

Artemis raises her hands high in the air, her hair evergreen 

Behind her an arch in stainless steel

De children can play on the steps next to her feet, they climb on her lap and play behind her back under the arch.

---

Artemis is de godin van de jacht, beschermster van bevallende moeders en jonge kinderen.
In de mythologie wordt artemis vaak afgebeeld als een grote beer, daarom krijgen pasgeborenen nog vaak knuffelberen.

Hier zien we artemis op een pyramide bekleed met tegels. Op deze tegeltableau’s zijn zelfportretten van kinderen met hun liefste knuffel te zien.
Artemis heft haar handen naar de lucht, haar haar is de groen blijvende klimop.
Achter haar een koepel van roestvrij staal.
De kinderen kunnen op de traptreden aan haar voeten spelen, ze klimmen op haar schoot of spelen achter haar rug onder de koepel.

De Foardrager

The storyteller

The storyteller tells about poetry, of all the stories we bear.

Under its feet, on the socle, there are verses, specially made for the occasion. By people of Jorwert, young and old, scratched in tablets of wet clay. Glazed and baked by Tichelaar.

As a connection, on all these tiles you can read verses; Slauerhof, Shakespeare, from scripts of fifty years Iepenloft.

Verses, in Frisian, recited in the open-air theatre in the garden of the notary.

http://www.iepenloftspuljorwert.nl/

---

De Foardrager vertelt van poezie, van al die verhalen die wij in ons dragen.

Onder zijn voeten, op de sokkel, staan regels uit gedichten, speciaal gemaakt voor die gelegenheid. Door Jorwerters van de jongste tot de oudste, gekrast in tabletten natte klei. Geglazuurd en gebakken bij Tichelaar.

Als verbinding, over al die tegels lees je regels uit Slauerhof, uit Shakespeare, uit scripten van 50 jaar Iepenloft. Regels, speciaal in het Fries, voorgedragen in de Notaristun.

Zie ook: http://www.iepenloftspuljorwert.nl/

Stenen monument

Betonplaat 100×100 met schaal van beton.
Naast ‘de kapelle’ bij Haskerdijken, op weg naar Santiago de Compostella.

Aan alle Friezen die (op de reunie in 2000) van over de hele wereld naar Friesland kwamen is gevraagd om een steen mee te nemen, een steen met een verhaal. Zo zijn er stenen van de Noordpool van Canada van Australie van overal. Honderden oud-Friezen lieten hun verhaal in de vorm van een steen achter. Meegedragen, speciaal gezocht of bij toeval gevonden, ruwe edelstenen, glad geslepen kwartsiet, lava brokjes, kiezels, stukjes van het gesteente waar ze nu wonen.

Alles is verwerkt tot een spiraal die door kan groeien door de stenen die toegevoegd worden.

Ferske Beppe

Je ziet aan de ene kant een oude vrouw
en aan de andere een jong kind
in brons
de schoot vol liederen
geschreven in was
door
de senioren uit het verzorgingshuis
de kinderen van de basisschool
hun lievelings versjes
als uit één mond

Yn 'e hichte

This vase, I say now, is an expression in china of a rite of passage. In the days of the vast a lot of things were unsettled, kid(s) leaving home, removal, re-direct your life.

Most of all it has been a lot of fun. Both of us, we were intrigued by the process of creating mastered by Tichelaar in Makkum. They liked to be challenged: a excessively large square vase, made of china with a shrinkage of 13%, threedimensional figures and a losely painted wave, like a Hokusai painting.

---

vierkante porseleinen vaas
hoog 37 cm, binnenmaat 24 cm, oplage 100
gesigneerd, gemerkt en genummerd

De vaas ‘Yn ‘e hichte’ is een moderne variant op het onderste vierkante stuk van de in de 17e eeuw immens populaire piramide- of tulpenvaas.
Een vorm die in baktechnisch opzicht het uiterste vakmanschap vereist. Eén zandkorrel die verkeerd ligt en de vaas is geen vaas meer omdat
er scheuren op de bodem ontstaan. Ook de hoogte van 37 centimeter is uitzonderlijk.

Meer informatie en verkoop: Piebenga culturele producties (http://www.piebenga.nl/)

De bank der zelfstandigheid

Een idyllisch plekje aan het water. Aan de ene zijde zie je twee historische tegeltableaus, die ooit de bakkerij sierden. Aan de andere zijde komen nieuwe tegeltableaus. Oude foto’s uit het historisch archief, vormen er de basis voor. De oude foto’s in zwart/wit glazuur de nieuwe in blauw/wit glazuur. De oude foto’s tonen de toenmalige bewoners.
De nieuwe foto’s laten dezelfde plekken uit de wijk zien, met als figuranten:
De jongeren van het nabij gelegen Gymnasium.
De ouderen van het nabij gelegen verzorgingshuis.
De daklozen van het nabij gelegen opvanghuis.
En de wijkbewoners.
Zodat allen de plek weer extra bezoeken, al was het maar om zichzelf op een tegel te zien.

bottom of page